SIX HOLIDAY GIG

<MAIN> GUEST:DJ KAORI RESIDENT:SWEEET/SHIRAISHI OPEN UP