TOKYO FRIDAY

JUN 01

 

RESIDENT
SWEEET | SHIN | ATSUSHI SHINOHARA |

DJs
Nori | R3NYA | OSHABAKU | KAGE | POYO | SIVA

Date

6月 01 2018

Time

22:00 - 05:00