SIX FINAL GIG Day1

JUN 29 FRI

FREE ENTRY

SPECIAL GUEST 
MASATO YUKAWA | TJO | U5 | Ando | Hokuto | BINGO

RESIDENTA
SWEEET | SHIRAISHI | ATSUSHI SHINOHARA |

DJs
Tomorrow Smash | R3NYA | KAGE

Date

6月 29 2018
Category